Denmark

Uwe Legahn: Aquapædagogik

 

Begrebet Aquapædagogik står for moderne børnetilpasset svømmeundervisning. Uwe Legahn, sportspædagog fra Hamburg, Tyskland, opfandt det i år 2000 i sin bog „Hjemme i vandet“ (original titel „Im Wasser zu Hause“)

for at understrege det pædagogiske tyngdepunkt i sit innovative undervisningskoncept.

 

I modsætning til traditionel tysk svømmeundervisning, der som regel først starter i grundskolealderen (6-10 år) med den ift. koordination, sværeste svømmeteknik – brystsvømning, henvender Aquapædagogik sig til begyndere i småbørns og børnehavealderen og orienterer sig mod deres individuelle udviklingstrin. I denne tidlige lærefase, bliver der bevidst slækket på den korrekte svømmeteknik og et forstærket fokus lægges på vigtige sikkerhedsaspekter og grundregler.

 

Med sit komplette lære- og kursussystem – fra tidlig babysvømning til start med sportssvømning – byder Aquapædagogik den konservative undervisning trods, da sikker og udviklingstilpasset svømning i børnehavealderen gælder som væsentlig mål. Kerneindholdet er her den virkelighedstro formidling af livsvigtige sikkerhedskomponenter, som Legahn – ved at læne sig mod lignende betydninger i moderne bilindustri – betegner som „Airbag“, „Sikkerhedssele“, „Nakkestøtte“ og „Krøllezone“.

 

Dermed får børn længe inden skolealderen størst mulig vandsikkerhed og samler alsidige bevægelseserfaringer. Gevinsten er flere års forspring i forhold til deres jævnaldrende samt  tidlig udvikling af selvtillid og sociale kompetencer. Almindelige uheld, som for normale svømmere i alle  aldre som regel fører til ulykker, bliver ofte ikke engang bemærket af disse børn. Aquapædagogik tilbyder af den grund et afgørende fremskridt med hensyn til forebyggelse af ulykker. Med sit logiske, pålidelige dannelses- og uddannelseskoncept  samt sikkerheds- og sundhedsfremmende helhedstanke bidrager den til, at mindske tallene for drukneulykker og nærved katastrofer – med deres ofte langvarige og traumatiske følger.

 

 

 

Sikkerhedskomponenterne

 

Aquapædagogikkens „Airbag“ danner en Omvendt – Panikrefleks , der i nødstilfælde  forhindrer de fleste svømme- og badeulykker. En typisk panikrefleks er kortvarig stivnen, handlingslammelse – man holder vejret. I virkeligheden foretager man en refleksagtig indånding, som på land er betydningsløs, men i vandet er alt afgørende. Oplever uøvede og usikre svømmer pludselig (panikfremkaldende) at få hoved under vand, suger de i brøkdelen af et sekund vand ned i luftvejende. Det udløser omgående panik, som fører til ulykker. Derfor har det højeste prioritet i Aquapædagogikken at omvende panikrefleksen.

Når børnene, indenfor en kort tidsramme, foretager mange små bevidste og selvkontrollerende neddykningsforsøg, hvor de i neddykningsøjeblikket foretager en kraftig udånding, lykkedes det helt sikkert. Fra børnenes synsvinkel bliver udåndingen en selvfølgelig del af hvert spring.

 

Aquapædagogikken anbefaler syv ugers begynderkursus med tregange undervisning pr. uge – foretages der omkring 1500 dykningsforsøg, i denne relative korte tid, bliver panikrefleksen vendt om. Facit: Ved at vende panikrefleksen om får begyndere en anden slags åndingsrefleks, der som „livsforsikring“ er ligeså betydningsfuld, som den medfødte „dykkerrefleks“ hos tidlige babysvømmere. Børnene opnår næsten hundredprocent vandsikkerhed og behersker kritiske situationer suverænt.

 

På anden pladsen blandt sikkerhedskomponenterne er Evnen til passiv svømning, det er „Sikkerhedsselen“ i vandet.

 

Samtlige aktiviteter på land byder på muligheder for at falde til ro igen og være passiv, til man med fornyet kræfter kan fortsætte. Men netop der, hvor det hurtigt kan blive alvorligt og dramatisk – i vandet – får begynderen ingen lignede muligheder til at samle kræfter, med på vejen. En forsømmelighed, der desværre alt for ofte tragiske konsekvenser har. Børn skal være i stand til at „hvile sig i vandet“ , for at kunne mestre farlige situationer med succes!

Allerede i de første timer lærer alle begyndere, hvordan de skal forholde sig, hvis der sker et almindeligt uheld, med mindst mulig anstrengelse flytte sig, berolige sig og slappe af . Børnene lærer at svømme passivt, men sikkert, når det er nødvendigt. Dertil egner sig kun rygsvømning.

Samtidig er rygsvømning, børnenes „nakkestøtte“.

Den, der har med børn at gøre, ved, at hovedet hos babyer udgør en fjerdedel af kroppen, mens det hos voksne kun er omkring en ottendedel. Den omtalte aldersgruppe er selvfølgelig betydelig nærmere babyer end voksne. Det betyder, at børn i denne udviklingsfase i sammenligning med deres kroppe stadigvæk har et ret stort hoved. De kan kun i begrænset omfang ligge på maven i vandret stilling (f.eks. ved brystsvømning) og holde hoved over kroppens niveau (altså over vandet).

 

Derfor er rygsvømning, for denne aldersgruppe, egnet til distance-  og  udholdenhedssvømning samt passiv svømning.

 

Brystsvømning er mere eller mindre forbeholdt start-, orienterings- og ankomstfasen. Derfor ligner armbevægelserne for det meste brystsvømning, mens benene snarer sparker eller løber, en blandingsform der er udviklingsegnet og naturlig.

 

Svømning med „Krøllezone

Såvel med henblik på sommerens badesjov, men også med tanke på organiseret sportssvømning, er der fra starten en meget høj øvningsintensitet i anvendelse af „krøllezone“ i svømning..

Selvsikkerhed og ansvarsbevidsthed udvikler sig kun, hvis man i praksis kan vokse med det. Børnene lærer derfor tidligt vigtige grundregler:

• Ethvert barn må gå eller springe i vandet alene.

• Før springet skal man holde sig fast i kanten med tæerne og tænke nøje på, hvad man om lidt ønsker at gøre i vandet. Derefter kigger man omhyggeligt om der også er nok plads! Først da, springer man – naturligvis langt væk fra den hårde kant og ned i det bløde vand.

• Ingen må springe for tæt på andre børn, fordi det kan være meget smertefuldt for begge parter!

 

På denne måde lykkes det, at minimere risikoen drastisk og alligevel så tidligt og virkelighedstro som muligt at indføre børnene i det normale vrimmel ved stranden. For udenforstående ser det ved første blik uorganiseret eller endog kaotisk ud og minder om fyraftenstrafik i Paris, men også her med respekt for regler forløber det hele sikkert. Man må bare turde. Udsagnet „Den der kan køre i Paris, kan køre overalt“ er sikkert berettiget. Og den der lærer at svømme efter Aquapædagogikkens koncept, indbefattet en solid krøllezone, er overalt, hurtigt og sikkert hjemme i vand.

 

Aquapædagogikken er baseret på Uwe Legahns mangeårige erfaring som lærer i det offentlige skolesystem, Træner i svømmesport og vandpolo, livredder på Sylt, leder af en svømmeskole i Hamburg, seminarleder og foredragsholder.

 

Som dokumentation af tilegnede færdigheder og som motivation og belønning for børnene udviklede Legahn den tre trinede „Aquapædagogik Sikkerheds-check“.                                                              Copyright Uwe Legahn, 2008 C

Weblinks:

Offizielle Homepage des Bundesverbandes für Aquapädagogik

Offizielle Homepage der Delphinakademie für Aquapädagogik

Offizielle Homepage des Autors

*1 Buchhinweise

 

 

Aquapædagogik Sikkerheds-check

 af Uwe Legahn

 

Aquapædagogikkens tre trinede sikkerheds-check anvendes som dokumentation for opnået vandsikkerhed og svømmefærdigheder. Børnenes måde at forholde sig til kritiske situationer testes virkelighedstro – fra at simulere „falde i vandet“ over passiv og aktiv svømning indbefattet dykningsopgaver til sluttelig at komme op af bassinet.

Der lægges bevidst ikke vægt på den korrekte svømmeteknik i denne tidlige indlæringsfase!

 

 

  Spring Svømning Dykning ved svømning Hvad de yderligere skal kunne
A

*

Spring med udånding + neddykning af hele ansigtet + omgående „tale- og synskontrol“*1 ca.30 Sek. passiv svømning + 25 m aktiv svømning uden eksterne forhindringer Dykke under en lille forhindring

(F.eks.. en slange)

Klatre op på kanten eller en fast  måtte til slut
B

*

*

Med let ekstra-påklædning*2 Falde i vandet baglæns som „træstamme“ + omgående „tale- og synskontrol” „uorganiseret“ *3 i  gruppen, et minut passiv +

50 m aktiv svømning

Dybdedykning*4  Stå på hænder, med fire skridt på hænderne eller skubbe dykker ringe på bunden med begge hænder Klatre over en forhindring  under svømningen*5
C

*

*

*

Med fast påklædning*6 Startspring + 10m under vandet,

Testafslutning = „Svømmerafsked“ + Tage tøjet af under svømningen

„uorganiseret“ 200 m på max.15 minutter Svømning med minimum 5 gange afvekslende bryst- og rygsvømning. Som tidligere, dog minimum.5x i uregelmæssig afstande + hver „stående på hænder“ skal følges direkte af en forlæns eller baglæns rullen. Stadig nær bunden. Som tidligere, dog minimum. 5x,

+  gentagende „hilsen“ ved at  „high five“ alle testdeltagere*7

 

 

 

 

A     Uden afbrydelse fra spring over passiv og aktiv svømning samt dykning til at

komme op af bassinet.

B      Ligesom A nonstop uden pause.

    Spring, svømning, dykning og  hilsen nonstop. „svømmerfarvel“ og afklædning

dog efter minimal pause som anden del indenfor en træningstime.

 

*1     Funktionstest af den omvendte Panikrefleks: efter dykning = strakt kunne tale,

samtidig åbne øjnene uden at tage hænderne til ansigtet (ikke tørre øjnene!)

*2     F.eks. T-Shirt og shorts.

*3     at kunne mestre mulig karambolage (Funktionstest af Krøllezone)

*4     hvis muligt, mindst ca.1,3 m i børnehavealderen, eks. dybde, hvilket ca. svarer til

den samlede længde „fra finger- til tåspids“. Ved for lav vanddybde anvendes egnede

tillægsopgaver, f.eks. næste dykningsopgave.

*5     større ustabil forhindring, f.eks.. „slanger“

*6     Sweatshirt og Jeans

*7     Simulerer at række op til en høj kant, en bred eller båd.